Wanneer betaal ik schenkbelasting?

Als u een schenking of gift krijgt, betaalt u schenkbelasting aan de Belastingdienst. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen.

Schenkbelasting berekenen

U kunt zelf uitrekenen of, en zo ja hoeveel, schenkbelasting u moet betalen met de Rekenhulp schenkbelasting.

Aangifte schenkbelasting doen

U doet aangifte met het formulier Aangifte schenkbelasting. Als de schenker de schenkbelasting betaalt, vult u samen het aangifteformulier in.

Schenker en schenkbelasting

Als u een schenking doet, heeft u ook te maken met schenkbelasting. De schenking kan gevolgen hebben voor de erfenis die u nalaat.

Afschaffing schenkingsvrijstelling voor de eigen woning

Sinds 1 januari 2024 is het niet langer mogelijk om belastingvrij te schenken voor de aankoop van een woning. Deze vrijstelling heette ook wel de ‘jubelton’. 

Meer informatie over schenkbelasting

De Belastingdienst int de schenkbelasting. Meer informatie over schenkbelasting staat op de website van de Belastingdienst. U kunt uw vragen ook stellen aan de BelastingTelefoon