Wanneer betaal ik schenkbelasting?

Als u een schenking of gift krijgt, betaalt u schenkbelasting aan de Belastingdienst. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen.

Schenkbelasting berekenen

U kunt zelf uitrekenen of, en zo ja hoeveel, schenkbelasting u moet betalen met de Rekenhulp schenkbelasting.

Aangifte schenkbelasting doen

U doet aangifte met het formulier Aangifte schenkbelasting. Als de schenker de schenkbelasting betaalt, vult u samen het aangifteformulier in.

Schenker en schenkbelasting

Als u een schenking doet, heeft u ook te maken met schenkbelasting. De schenking kan gevolgen hebben voor de erfenis die u nalaat.

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning

Met de eenmalige verhoogde vrijstelling voor de eigen woning kunt u eenmalig een schenking tot € 106.671 (jaar 2022) belastingvrij ontvangen. U moet wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Ook moet u de schenking  voor uw eigen woning gebruiken. Bijvoorbeeld voor de aankoop of verbouwing van een woning. Of de aflossing van uw hypotheek. 

Meer informatie over schenkbelasting

De Belastingdienst int de schenkbelasting. Meer informatie over schenkbelasting staat op de website van de Belastingdienst. U kunt uw vragen ook stellen aan de Belastingtelefoon