Effectstudie Betalen naar Gebruik fase 2

Vervolgonderzoek naar de effecten van verschillende varianten voor de tariefstructuur van Betalen naar Gebruik. Het onderzoek kijkt ook naar de indicatieve beleidseffecten van Betalen naar Gebruik in 2040. Betalen naar Gebruik moet op termijn de huidige motorrijtuigenbelasting voor alle personenauto's en bestelauto's vervangen.

Effectstudie Betalen naar Gebruik fase 2