Kamerbrief aanvullende onderzoeksrapporten Betalen naar Gebruik

Om keuzes te kunnen maken voor de uitwerking van betalen naar gebruik is vervolgonderzoek gedaan naar een aantal onderwerpen. Middels deze brief wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over onderzoeksresultaten. Het gaat om de volgende vervolgonderzoeken: 1) de mogelijkheden voor invulling van het kilometertarief, 2) effecten op autobelastingen en inkomenseffecten, en 3) het nalevingsgedrag van autobezitters wanneer de kilometerteller wordt gebruikt voor het registreren van het aantal gereden kilometers. De vervolgonderzoeken helpen het kabinet om inzicht te krijgen in de keuzes die nog te maken zijn en de gevolgen van deze keuzes.

Kamerbrief aanvullende onderzoeksrapporten Betalen naar Gebruik