Betalen naar Gebruik: Effecten op autobelastingen en inkomenseffecten

De ministeries van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat hebben een ambtelijke analyse uitgevoerd naar de lastenontwikkeling per auto en de inkomenseffecten van Betalen naar Gebruik. Betalen naar Gebruik moet op termijn de huidige motorrijtuigenbelasting voor alle personenauto's en bestelauto's vervangen.

Betalen naar Gebruik: Effecten op autobelastingen en inkomenseffecten