Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over tijdelijke bevriezing belastingrente vennootschapsbelasting en bronbelasting

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij antwoorden op Kamervragen over tijdelijke bevriezing belastingrente vennootschapsbelasting en bronbelasting