Kamerbrief Schriftelijk overleg tijdelijke bevriezing belastingrente vennootschapsbelasting

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft, mede namens staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) antwoord op vragen naar aanleiding van de brief over de tijdelijke bevriezing van het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris.

Kamerbrief Schriftelijk overleg tijdelijke bevriezing belastingrente vennootschapsbelasting