Beslisnota bij Kamerbrief over verzuimboetes btw e-Commerce

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verzuimboetes btw e-Commerce