Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over handhaving regels schijnzelfstandigheid

Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de handhaving van de regels rond schijnzelfstandigheid onder de Wet deregulering beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Beslissing op bezwaar Woo-verzoek over handhaving regels schijnzelfstandigheid