Belastingplanstukken

Op deze pagina vindt u het Belastingplan 2024 en alle bijbehorende stukken. Deze zijn op 19 september 2023 (Prinsjesdag) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Overige impactanalyses fossiele subsidies:

In het kader van actieve openbaarmaking zijn ook de beslisnota’s bij het pakket Belastingplan 2024 openbaar gemaakt. Deze vindt u op rijksfinancien.nl. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.