Vrijwilligersvergoeding omhoog

Vrijwilligers kunnen jaarlijks tot € 200 meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit is ingegaan op 1 januari 2019.

Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers onder de vrijwilligersregeling een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand en maximaal € 1.700 per jaar.  Hieronder valt ook betaling in natura, zoals een voetbalshirt. In 2018 was de vergoeding nog € 150 per maand en maximaal € 1.500 per jaar.

Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. De organisatie waarvoor de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht, betaalt hierover ook geen premies werknemersverzekeringen. Met deze maatregel wil het kabinet vrijwilligerswerk stimuleren.

Vergoeding werkelijke kosten vrijwilligerswerk
Zijn de werkelijke kosten die een vrijwilliger maakt hoger dan de vergoeding die hij onbelast kan krijgen onder de vrijwilligersregeling? Dan kan de organisatie waarvoor de vrijwilliger vrijwilligerswerk verricht, ervoor kiezen om deze werkelijke kosten onbelast te vergoeden. Deze kostenvergoeding komt dan in de plaats van de vrijwilligersregeling. De werkelijke kosten moeten wel bewezen worden. Bijvoorbeeld met bonnen en declaraties.