Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Er zijn verschillende regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. En vrijwilligerswerk moet veilig zijn. Voor de vrijwilligers zelf, maar ook voor mensen die met vrijwilligers te maken hebben.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering

Ook iemand die werkloos is, mag vrijwilligerswerk doen. Maar iemand met een WW-uitkering moet wel blijven zoeken naar een betaalde baan. Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, hoeven vrijwilligers soms niet te solliciteren. Bijvoorbeeld omdat het vrijwilligerswerk goede werkervaring oplevert. Vrijwilligers kunnen zo ook ontdekken of het werk bij hen past.

Veilig vrijwilligerswerk doen

Voor vrijwilligerswerk met grote risico’s gelden regels van de Arbowet. Bijvoorbeeld als vrijwilligers:

•    werken met gevaarlijke stoffen;
•    werken op grote hoogte;
•    zwaar moeten tillen.

Ook voor vrijwilligers jonger dan 18 jaar, die zwanger zijn of borstvoeding geven, geldt de Arbowet. Deze wet moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. 
    

Gratis verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen, zoals ouderen of kinderen, hebben een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Zij kunnen die gratis aanvragen. Organisaties die werken met deze vrijwilligers kunnen zich aanmelden via Gratisvog.nl.

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gedragsregels en een stappenplan opgesteld. Deze helpen om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen:

  • maximaal € 190 per maand in 2023;
  • maximaal € 210 per maand in 2024;
  • maximaal € 1.900 per jaar in 2023;
  • maximaal € 2.100 per jaar in 2024.

Vrijwilligers kunnen afspraken maken over een onkostenvergoeding met de organisatie waar ze vrijwilliger zijn.

Op de website van de Belastingdienst staat informatie over de vrijwilligersvergoeding.

Vrijwilligers en de AVG

Organisaties voor vrijwilligers mogen persoonsgegevens alleen verzamelen als ze daarvoor een goede reden hebben. Ook moeten vrijwilligers toestemming geven als een organisatie hun persoonsgegevens wil opslaan en gebruiken. De regels hiervoor staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).