Regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gelden verschillende regels. Een vrijwilliger met een WW-uitkering heeft bijvoorbeeld een sollicitatieplicht. Ook kunnen er arboregels gelden. En er zijn gedragsregels om seksueel misbruik binnen vrijwilligersorganisaties tegen te gaan.

Gemeenten verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid van vrijwilligerswerk. Ze mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. De Rijksoverheid heeft een stappenplan voor gemeenten om vrijwilligerswerk goed te kunnen organiseren.

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering

Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Als vrijwilliger kunt u ervaren of de werkzaamheden of een bepaalde werkomgeving of sector bij u passen. U mag vrijwilligerswerk doen als u een WW-uitkering heeft. Maar vrijwilligerswerk mag geen belemmering zijn voor het zoeken naar een betaalde baan. Als vrijwilligerswerk de kans op een baan vergroot, kunt u soms ontheffing van de sollicitatieplicht krijgen.

Arbo en vrijwilligerswerk

De Arbowet geldt soms bij vrijwilligerswerk. Namelijk als er serieuze risico’s zijn. Bijvoorbeeld als u als vrijwilliger werkt met gevaarlijke stoffen. De Arboregels voor jongeren onder de 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, gelden ook voor vrijwilligersorganisaties.

Seksueel misbruik voorkomen

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft gedragsregels en een stappenplan opgesteld. Deze zijn bedoeld om seksueel misbruik van minderjarigen binnen vrijwilligersorganisaties bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Voor sommige functies in vrijwilligerswerk is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

Gratis VOG voor sommige vrijwilligers

Sommige vrijwilligers kunnen gratis een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgen. Het gaat om vrijwilligers die werken met bijvoorbeeld minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Organisaties die werken met deze vrijwilligers kunnen zich via de website Gratisvog.nl aanmelden.

Vrijwilligersvergoeding

In verband met het grote maatschappelijke belang van vrijwilligerswerk heeft de Rijksoverheid de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd. Vrijwilligers kunnen een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. In 2018 was deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar.