Verhoging accijns op tabak en alcohol

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een hogere belasting (de zogenoemde accijns) op alcohol en tabak. Een kratje bier wordt bijvoorbeeld € 0,27 duurder. Een pakje sigaretten gaat ongeveer € 11,10 kosten. 

Extra geld innen voor koopkrachtondersteuning lagere inkomens

De belastingverhoging moet zorgen dat er voldoende geld is voor armoedebestrijding en om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te verbeteren. Deze extra uitgaven worden voor een deel gefinancierd door meevallers in 2024. Maar het is ook nodig om belasting op een andere manier te innen. Het extra verhogen van de accijns op alcohol en tabak is 1 van die manieren.
Daarnaast moet het ook het gebruik van alcohol en tabak om gezondheidsredenen ontmoedigen. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken.

Vergroot afbeelding