Roken ontmoedigen door nieuwe regels

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid, daarom wil de overheid het ontmoedigen. Sinds 20 mei 2016 zijn er nieuwe regels om roken nog meer te ontmoedigen. Zo is er een reclameverbod en een leeftijdsgrens voor de verkoop van e-sigaretten. Ook de verpakkingen van tabaksproducten zien er anders uit. Daarnaast gaat de overheid maatregelen treffen om sigaretten en andere rookwaren uit het zicht te halen. Die gaan waarschijnlijk in 2020 in.

Niet-rokenbeleid

De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

 • te voorkomen dat jongeren beginnen met roken;
 • mensen te helpen die willen stoppen met roken;
 • meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

In het Nationaal Preventieakkoord staan maatregelen om in 2040 een rookvrije generatie te hebben.

Regels Tabak en rookwarenwet

Op 20 mei 2016 is de Tabakswet gewijzigd en zijn er nieuwe regels. De naam van de wet is toen veranderd in Tabaks- en rookwarenwet. De belangrijkste veranderingen gaan over:

 • ingrediënten en emissies van tabaksproducten;
 • etiketten en verpakkingen van tabaksproducten, kruidenrookproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen;
 • informatieverstrekking door producenten, importeurs en distributeurs aan de Europese Commissie en de overheid;
 • verkoop op afstand, zoals internetverkoop, van tabaksproducten, e-sigaretten en navulverpakkingen.

Andere belangrijke regels die al in de wet stonden, zijn:

 • Roken is verboden in alle openbare ruimten en de horeca.
 • Werknemers mogen op het werk alleen roken in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes.
 • Winkeliers mogen geen tabak of tabaksartikelen verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Elke vorm van tabaksreclame is verboden, behalve in de tabaksspeciaalzaak.
 • Sponsoring van evenementen door de tabaksindustrie is verboden.
 • Personen die de regels overtreden krijgen een boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Leeftijdsgrens 18 jaar

De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar. Zo wil het kabinet het aantal jongeren dat rookt verlagen. Soms is het moeilijk om in te schatten hoe oud iemand is. Legitimatie is daarom verplicht als iemand niet duidelijk ouder is dan 18 jaar.

Gebruik van vals legitimatiebewijs bij kopen van tabak

Soms proberen jongeren zich te identificeren met een nagemaakte ID-kaart. Is de kaart niet op het eerste gezicht als vals te herkennen en moet deze verder onderzocht worden? Dan kan dit de verkoper niet verweten worden.

Is de nagemaakte ID-kaart een duidelijke kopie met een andere foto eroverheen geplakt? En is het meteen duidelijk dat het om een valse kaart gaat? Dan kan dit de verkoper wel worden verweten. Hij krijgt dan mogelijk een boete. De jongere zelf is sowieso strafbaar omdat dit identiteitsfraude is.

E-sigaret

Verkoop van de e-sigaret aan jongeren onder de 18 jaar is verboden. Het is ook verboden om reclame te maken voor de e-sigaret, behalve in een speciaalzaak. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat jongeren via de e-sigaret gaan roken en misschien overstappen naar andere rookwaren. Jongeren dienen te worden beschermd tegen de gezondheidsrisico’s van de e-sigaret, zoals de gevolgen van nicotine.

E-sigaret zonder nicotine en vergelijkbare rookwaren

Sinds 1 juli 2017 mogen e-sigaretten zonder nicotine niet meer aan mensen jonger dan 18 jaar worden verstrekt. Dit geldt ook voor rookwaren van kruidenproducten, zoals een kruidensigaret. Ook geldt er voor deze producten een reclameverbod. Lees meer over de leeftijdsgrens en de uitzonderingen op deze nieuwe regels.

Uitstalverbod: geen rookwaren in het zicht, geen automaten

Het kabinet stelt voor om het uitstalverbod in te voeren. Dit betekent dat rookwaren dan niet meer in zicht mogen liggen. Dit geldt dan voor alle verkooppunten die een breder assortiment naast rookwaren verkopen. Zo mogen supermarkten vanaf 2020 geen rookwaren meer in het zicht hebben liggen. Vanaf 2022 geldt dat ook voor andere verkooppunten, zoals kiosken en tankstations. Het uitstalverbod geldt niet  voor verkooppunten die uitsluitend rookwaren en rookaccessoires verkopen.

Door het uitstalverbod verdwijnt ook de zelfbediening. Denk aan graaibakken en de automaat die nu nog vaak in de horeca te vinden is.

Nieuwe verpakkingen

Op verpakkingen staan afschrikwekkende foto’s met een gezondheidswaarschuwing. Deze foto's laten de gezondheidsrisico’s van (mee)roken zien.

Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken. Ook sterven jaarlijks enkele duizenden mensen door meeroken. Naast de waarschuwing staat op de verpakkingen het telefoonnummer van een gratis stoplijn (0800-1995) en de link naar de website www.ikstopnu.nl.

Verbod op misleidende teksten

Misleidende teksten op verpakkingen, zoals ‘biologisch’ of ‘light’ zijn verboden. ‘Biologisch’ lijkt gezonder dan ‘normaal’, maar alle tabaksproducten zijn schadelijk voor de gezondheid.

Verbod op smaken anders dan tabak

Er geldt een verbod op kenmerkende smaken in sigaretten en shag, anders dan tabak. Bijvoorbeeld vanille. Sinds 20 mei 2016 mogen deze sigaretten niet meer geproduceerd worden. Sinds 20 mei 2017 mogen ze niet meer verkocht worden.

De uitzondering hierop zijn menthol sigaretten. Deze sigaretten mogen tot 20 mei 2020 geproduceerd en verkocht worden.

Informatieplicht voor producenten en importeurs

Er komt een informatieplicht van producenten en importeurs over hun producten aan de Europese Commissie en de overheid. De informatie wordt gebruikt voor onderzoek naar markt- en productontwikkelingen en voor toezicht en handhaving. Openbare informatie komt te staan op www.tabakinfo.nl. Openbare informatie is bijvoorbeeld welke ingrediënten er in tabaksproducten zitten. Hierdoor ontstaat er meer transparantie en duidelijkheid over de producten.

Plannen kabinet voor 2020

Het kabinet wil dat de accijnzen op tabak omhoog gaan in 2020 en sigaretten niet meer zichtbaar zijn in supermarkten. Ook worden alle schoolterreinen, kinderboerderijen en kinderopvanglocaties rookvrij. Dat staat in de begroting van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2020. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.