Beslisnota bij Kamerbrief toelichting op aangenomen amendementen Belastingplan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief toelichting op aangenomen amendementen Belastingplan