Overzicht appreciatie amendementen pakket Belastingplan 2024

Overzicht met de appreciatie van de tot 24 oktober 2023 ingediende amendementen met betrekking tot de wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2024.

Overzicht appreciatie amendementen pakket Belastingplan 2024