Certificeringsnotitie CPB NvWBP23 solidariteitsbijdrage en verhuurderheffing

Deze notitie certificeert budgettaire ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen die in het najaar van 2022 door het kabinet zijn voorgesteld, maar die nog niet gecertificeerd waren.

Certificeringsnotitie CPB NvWBP23 solidariteitsbijdrage en verhuurderheffing (PDF | 10 pagina's | 289 kB)