Nota n.a.v. verslag Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot de bijzondere regels voor ambtshalve verminderingen (Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting).

Nota n.a.v. verslag Wet tijdelijke regeling herzien aangifte inkomstenbelasting