Nota n.a.v. verslag Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet

Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van de wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet in verband met het in 2024 niet afbouwen van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon.

Nota n.a.v. verslag Wet tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Participatiewet