Nota n.a.v. verslag Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet op het kindgebonden budget tot intensivering van het kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning.

Nota n.a.v. verslag Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag