De belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2022 in eenvoudige taal

Lees de belangrijkste plannen van Prinsjesdag 2022 in eenvoudige taal.

Rijksbegroting 2023

Elk jaar maakt het kabinet een begroting. Hierin staat hoeveel geld de regering krijgt. En hoeveel de regering uitgeeft en aan welke dingen.
In 2023 en de jaren daarna geeft de regering veel geld uit om mensen te steunen. En is er geld voor de toekomst van Nederland.

Problemen met koopkracht

Alles in Nederland is duurder geworden. Maar mensen hebben niet meer geld gekregen.
Daardoor kunnen veel mensen minder kopen. Ze hebben een probleem met hun koopkracht.

Wat doet de regering?

  • De regering wil dat de lonen hoger worden. Het minimumloon gaat in 2023 met 10 procent omhoog. De AOW en uitkeringen gaan ook omhoog.
  • Mensen met weinig geld krijgen een toeslag voor energie via de gemeente.
  • De zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget worden hoger.
  • Mensen die werken hoeven minder belasting over hun loon te betalen. Zo houden zij meer geld over. Mensen die veel bezit hebben gaan hierover juist meer belasting betalen.

Zorgen voor de toekomst

Nederland heeft voor de toekomst veel werk te doen. Bijvoorbeeld rond onderwijs, wonen, werk, gezondheid en milieu. We moeten daar nu plannen voor maken. Als we langer wachten worden de problemen nog groter. En de oplossingen nog duurder.

De regering geeft de komende jaren veel geld uit aan onderwijs en gelijke kansen, aan wonen, de toekomst van het platteland en klimaatverandering. Ook is er geld voor het leger. De oorlog in Oekraïne zorgt voor problemen met koopkracht. En bedreigt de grenzen van Europa en hoe wij in Europa samen willen leven.

Elk land heeft schulden: de staatsschuld. Op dit moment is de staatsschuld van Nederland geen probleem. De regering vindt het wel belangrijk dat de staatsschuld niet teveel stijgt. De regering wil dat jonge mensen later niet met een te hoge staatsschuld zitten door keuzes die de regering nu maakt.