Effect van verschillende belastingwijzigingen voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

Het kabinet neemt verschillende maatregelen in het Belastingplan 2024. Deze hebben effect op ondernemers die ook inkomstenbelasting betalen (de zogenoemde ib-ondernemers). Het gaat dan om zzp’ers en mkb’ers met een eenmanszaak of vof.

Wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen

De verschillende wijzigingen en de effecten voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen op een rij: 

  • Alle bedragen in de inkomstenbelasting worden volgend jaar met (afgerond) 9,49% geïndexeerd. Dit was eerst 9,9%. Hierdoor betalen ondernemers net iets meer belasting dan aangekondigd.
  • Voor mensen die werken stijgt de arbeidskorting met € 115 bij een inkomen rond het wettelijk minimumloon. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 houden meer over.
  • De inkomstenbelasting kent voor werkenden 2 schijven. In 2024 wordt het bedrag waarop de 2e belastingschijf begint minder geïndexeerd, met 3,41% in plaats van 9,49%. Mensen met een hoog inkomen gaan er daardoor minder op vooruit.
  • Het tarief in de 1e belastingschijf neemt met 0,03 procentpunt toe. Hierdoor gaan ondernemers maximaal € 20 meer belasting betalen.
  • De mkb-winstvrijstelling gaat omlaag van 14% naar 13,31%. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. Door deze aanpassing gaan ondernemers met de hoogste winsten er het meest op achteruit. 
  • De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag van € 5.030 naar € 3.750. Hierdoor gaan de ib-ondernemers ook meer belasting betalen. Dit is een maatregel uit het vorige Belastingplan (2023). 

Ondanks dat de jaarlijkse indexatie van heffingskortingen en schijfgrenzen voor 2024 met 9,49% veel hoger is dan in eerdere jaren, gaan vooral ondernemers met hogere inkomens in 2024 meer belasting betalen.
Het effect van al deze belastingwijzingen voor verschillende ib-ondernemers staat in de volgende infographic.

Vergroot afbeelding