Heb ik recht op huurbescherming?

U heeft recht op huurbescherming als u een huis huurt. Of een appartement. De verhuurder mag dan de huur niet zomaar opzeggen. Bij tijdelijke huur heeft u een beperkte huurbescherming. En er zijn woningen waarbij u helemaal geen huurbescherming heeft. Bijvoorbeeld een dienstwoning.

Wel huurbescherming

In de volgende gevallen heeft u huurbescherming, als u een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft, of een zogenoemd doelgroepencontract:

  • U huurt een huis.
  • U huurt een appartement.
  • U huurt een kamer (bijvoorbeeld in een studentenhuis).
  • U huurt een woonwagen op een vaste plek (niet op een vakantiepark).
  • U huurt een standplaats voor een woonwagen (niet op een vakantiepark).

Huurbescherming voor partner en huisgenoten

Woont u niet alleen in uw huis? Dan hebben ook uw partner of andere huisgenoten huurbescherming, zolang u in de woning woont.

Lees meer over huurbescherming voor partners en huisgenoten bij Het Juridisch Loket. 
Hier leest u ook of zij de huur over kunnen nemen als u overlijdt.

Huurbescherming voor onderhuurder

Een onderhuurder huurt van iemand die zelf huurder is. Als u onderhuurder van een eengezinswoning of appartement bent, heeft u recht op huurbescherming. Uw verhuurder (de onderverhuurder) moet zich aan de regels voor verhuurders van woningen houden. Als het huurcontract tussen de onderverhuurder (uw verhuurder) en de hoofdverhuurder/eigenaar eindigt, wordt u de hoofdhuurder van de woning. De hoofdverhuurder zet uw huurcontract dan als verhuurder voort.

Als u een kamer huurt van iemand die een woning huurt en ook in die woning woont (hospitaverhuur), dan heeft u geen huurbescherming als de huur van die woning eindigt. Als uw kamerverhuurder (de huurder van de woning) de woning verlaat, moet u ook uw kamer verlaten.

Lees meer over rechten van onderhuurders bij Het Juridisch Loket.

Huurbescherming bij mondelinge afspraak

Staan de afspraken over uw huurhuis niet op papier? Mondelinge afspraken zijn ook geldig. Maar ze zijn wel moeilijker te bewijzen als dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een verschil van mening met uw verhuurder. Het is daarom beter om de afspraken schriftelijk vast te leggen in een schriftelijk huurcontract.

Huurbescherming bij tijdelijke huur

Huurt u tijdelijk een woning? Dus heeft u een huurcontract met een afgesproken huurtermijn? En is die termijn niet langer dan 2 jaar voor een woning (eengezinswoning, appartement), of niet langer dan 5 jaar voor een kamer? Dan heeft u minder huurbescherming.

De verhuurder mag de tijdelijke huur niet tussentijds opzeggen. Maar de huur stopt na de afgesproken periode van de huur. U heeft dan geen huurbescherming meer. Maar dan moet uw verhuurder u wel op tijd melden dat de huur stopt na de afgesproken huurtermijn. Dat moet uw verhuurder schriftelijk doen. En wel minimaal 1 maand of maximaal 3 maanden voor de afgesproken einddatum van de huur. Doet de verhuurder dat niet? Dan wordt uw tijdelijke contract een contract voor onbepaalde tijd. En dan heeft u hierna wel huurbescherming.

Een huurder mag een tijdelijk huurcontract wel tussentijds opzeggen. 
Bij tijdelijke contracten heeft u wel huurprijsbescherming. U kunt de huurprijs laten controleren door de Huurcommissie.

Geen huurbescherming bij winkelwoning

Huurt u een winkel of kantoor en heeft die ook een woning?. Dan gelden voor die woning mogelijk de regels voor huur van winkel of kantoor. Die bieden u minder huurbescherming.

Zie voor de huurbescherming bij huur van bedrijfsruimte de website van de Kamer van Koophandel.

(Nog) geen huurbescherming voor ligplaatsen voor woonboten

Huurt u een ligplaats voor uw woonboot? Dan heeft u nu geen huurbescherming. Straks wel. Er is een wetsvoorstel ingediend. Dat is het Wetsvoorstel verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen. Het voorstel ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer.

Andere regels huurbescherming hospitakamer

Als u een hospitakamer huurt, zijn de eerste 9 maanden een proeftijd. De verhuurder mag in die  maanden zonder reden de huur opzeggen. De verhuurder doet dit minimaal 3 maanden van tevoren. Na de proeftijd gelden de normale regels voor huurbescherming.

Is uw hospitaverhuurder huurder van de woning? Dan heeft u geen huurbescherming als het huurcontract van uw hospitaverhuurder en de hoofdverhuurder eindigt. Als de huur van de hospitaverhuurder eindigt, eindigt ook uw huur.

Geen huurbescherming in verzorgingshuis

Bewoners in een verzorgingshuis hebben geen huurbescherming. Stopt de zorg, dan stopt ook de huur.

Geen huurbescherming bij dienstwoning

Als u in een dienstwoning woont, huurt u deze van uw werkgever en heeft u die nodig voor het uitoefenen van uw functie. Houdt uw werk op, dan stopt ook de huur.

Geen huurbescherming in vakantiehuis

Huurt u in de vakantie een huis(je), appartement, hotelkamer of (sta)caravan? Dan heeft u geen recht op huurbescherming. U huurt het huisje, appartement, de hotelkamer of (sta)caravan voor een korte tijd. En niet om in te wonen, maar om er vakantie in te vieren.

Advies van Het Juridisch Loket over huurbescherming

Neem contact op met Het Juridische Loket voor advies.