Kan ik bezwaar maken tegen mijn huurverhoging?

U woont in een (sociale) huurwoning van een woningcorporatie of een andere verhuurder. Dan kunt u in sommige gevallen bezwaar maken tegen uw huurverhoging. U doet dat bij uw verhuurder. Het kan zijn dat u het samen niet eens wordt. Dan schakelt u of de verhuurder de Huurcommissie in. Ook als u een vrijesectorwoning huurt, kunt u bezwaar maken tegen een te hoge huurverhoging.

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning

Redenen voor bezwaar tegen huurverhoging sociale huurwoning:

 • De huurverhoging is hoger dan de maximale huurverhoging.
 • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur. Dit is de maximale huur volgens het puntensysteem.
 • In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde prijs van uw huur. Of een verkeerde datum waarop uw huur start.
 • De huurverhoging volgt te snel op de vorige.
 • De woningcorporatie heeft eerder in hetzelfde jaar uw huur verlaagd omdat u een laag inkomen heeft.
 • Uw inkomen in 2023 was lager dan de inkomensgrens uit het huurverhogingsvoorstel.
 • Bij meer huurverhoging vanwege een hoger inkomen: u bent chronisch ziek of heeft een handicap.
 • U heeft geen voorstel voor huurverhoging gekregen. Of de verhuurder heeft het u te laat verstuurd. De aankondiging moet u minimaal 2 maanden van tevoren ontvangen. Is dat niet het geval? En maakt u daarom bezwaar? Dan verschuift de huurverhoging naar een later tijdstip.
 • Uw verhuurder gebruikt een woningrenovatie voor een huurverhoging. Maar u heeft hier geen toestemming voor gegeven. Bent u het hierom niet eens met de huurverhoging? Dan moet u binnen 3 maanden bezwaar maken bij de Huurcommissie.
 • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd om onderhoudsgebreken aan uw woning. En de verhuurder heeft deze nog niet aangepakt.
 • U heeft een procedure over onderhoudsgebreken lopen.
 • U betaalt all-in huur. De kale huur is dan niet bekend. Uitrekenen of de huurverhoging klopt is nu niet mogelijk.

Heeft u een bezwaarschrift ingediend bij uw verhuurder? Maar wil uw verhuurder de huurverhoging toch doorzetten? Dan moet uw verhuurder een uitspraak van de huurcommissie vragen.

Hoe bezwaar maken tegen huurverhoging sociale huurwoning

Lees hoe u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging

Bezwaar tegen maximale huurverhoging vrijesectorwoning

Heeft u bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging van uw vrijsectorwoning? Dan kunt u bezwaar maken bij uw verhuurder. Dit kan als de verhuurder de huur meer verhoogt dan maximaal  is toegestaan.

Maakt u bezwaar maar wil de verhuurder de huurverhoging niet verlagen naar 5,5% (in 2024)? Dan kunt u een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Dit kan tot 4 maanden na de huurverhoging.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met het Juridisch Loket voor advies. 

Uitleg in eenvoudige taal: klacht over huurprijs

Zie ook de uitleg in eenvoudige taal op Steffie.nl: ik heb een klacht over de huurprijs.