Mag mijn verhuurder mij een tijdelijk huurcontract aanbieden?

Uw verhuurder mag u geen tijdelijk contract aanbieden. Als nieuwe huurder moet u meteen een huurcontract voor onbepaalde tijd krijgen. Een huurcontract van bepaalde duur mag alleen in uitzonderingsgevallen. 

Huurcontract van bepaalde duur alleen bij uitzonderingen

Sinds 1 juli 2024 moet uw verhuurder u vrijwel altijd meteen een vast huurcontract geven. Dit geldt zowel voor particuliere verhuurders als woningcorporaties. Deze wetswijziging is bedoeld om huurders meer zekerheid over hun woonruimte te geven.

Er is een aantal uitzonderingen. Bij deze uitzonderingen krijgen huurders een huurcontract van bepaalde duur.

Uitzonderingen om een huurcontract van bepaalde duur te krijgen

Voor sommige huurders is een huurcontract van bepaalde duur in plaats van een vast huurcontract juist prettig. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk ergens anders wonen.

Voor dit soort situaties is er het ‘huurcontract van bepaalde duur’. Dit zijn huurcontracten van maximaal 2 jaar. 

U kunt een huurcontract van bepaalde duur krijgen als u:

 • student bent en tijdelijk voor uw studie in een andere plaats huurt dan waar u woont;
 • door werkzaamheden of renovatie van uw woning tijdelijk ergens anders woont;
 • kunt aantonen dat u uit een maatschappelijke opvang komt of verkeert in een sociale noodsituatie;
 • een 2e of laatste kans krijgt nadat een eerder huurcontract is beëindigd, bijvoorbeeld door overlast;
 • tussen de 16 en 27 jaar bent en de huurovereenkomst overneemt van uw overleden ouder/verzorger die de woning huurde;
 • gaat scheiden, aantoonbaar niet meer samenwoont met uw partner en tijdelijk een woning huurt om dicht bij uw kind(eren) te wonen;
 • tijdelijk werkt op 1 van de Waddeneilanden, maar normaal in een plaats op het vasteland woont
 • statushouder bent die direct uit een COA-opvanglocatie komt en wacht op definitieve huisvesting;

Verder blijft een aantal situaties mogelijk waarin een vast huurcontract tóch, onder voorwaarden, kan worden opgezegd. Dit kan als u:

 • een woning huurt die tijdelijk leeg staat. Bijvoorbeeld als de woning te koop staat en de eigenaar al is verhuisd. Als u toestemming heeft van de gemeente mag u de woning tijdelijk huren volgens de Leegstandwet;
 • een woning huurt van iemand die tijdelijk afwezig is. Bijvoorbeeld als zij een lange reis maken of werken in het buitenland. Dit heet tussenhuur of diplomatenclausule. Hierbij spreekt u van tevoren het begin en einde van de huurperiode af;
 • een doelgroepencontract heeft. Bijvoorbeeld als u student bent en een studentenkamer huurt. Als u stopt met studeren, wordt uw huurcontract beëindigd;
 • hospitahuurder bent en dus in dezelfde woning als uw verhuurder woont. Bij hospitaverhuur deelt u de gemeenschappelijke voorzieningen;
 • voor een korte periode een woning huurt. Bijvoorbeeld een vakantiewoning.