Beschermd wonen voor kwetsbare mensen

Niet iedereen met psychische of psychosociale problemen kan zelfstandig wonen. Ongeveer 24.500 mensen kunnen beschermd wonen. Zij wonen thuis en krijgen hulp aan huis. Zo is het voor hen makkelijker om mee te blijven doen in de maatschappij.

Thuis blijven wonen door hulp aan huis

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die 24 uur per dag hulp nodig hebben. Het betekent dat deze mensen in hun eigen huis blijven wonen en er hulpverleners langskomen. Hierdoor behouden zij hun sociale netwerk en blijven ze meedoen aan de samenleving. Dit vergroot de kans op herstel.

Zorg en begeleiding voor mensen die zelfstandig wonen

Mensen die zorg en begeleiding nodig hebben als zij thuis zelfstandig willen wonen, krijgen bijvoorbeeld hulp met:

  • schoonhouden van hun kamer of huis;
  • indelen van hun dag;
  • omgaan met een verslaving.

Maatregelen om beschermd thuis te stimuleren

Gemeenten moeten zorgen dat alle inwoners die dat nodig hebben, beschermd kunnen wonen. Dit staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten en de Rijksoverheid nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat meer mensen thuis hulp en ondersteuning ontvangen. Bijvoorbeeld:

  • gemeenten en hun partners leggen afspraken over goede samenwerking vast. Zodat in elke gemeente goede zorg beschikbaar is. En zodat mensen bijvoorbeeld goed weten waar ze terecht kunnen als ze zorg nodig hebben;
    mensen met psychische problemen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, kunnen toegang krijgen tot de Wet Langdurige Zorg als de problemen blijvend zijn.

Gemeenten verantwoordelijk voor beschermd wonen

De overheid wil dat alle 342 gemeenten vanaf 1 januari 2025 verantwoordelijk worden voor beschermd wonen van hun eigen inwoners. Nu zijn dit alleen de 43 centrumgemeenten. Met deze wetswijziging hoopt de overheid dat gemeenten meer gaan doen aan preventie en ambulante begeleiding. Het wetsvoorstel is in januari 2023 ingediend bij de Tweede Kamer.