Consument en recht

Consumenten hebben rechten als zij een product of dienst (zoals een abonnement) kopen. Of geld lenen. Ook kunnen zij hulp en advies krijgen van ConsuWijzer, het Juridisch Loket en andere instanties.

Rechten voor consumenten

Consumentenregels . Zo moet een consumenten schriftelijk of digitaal instemmen nadat hij telefonisch een contract voor een dienst heeft afgesloten. Een dienst kan een telefoonabonnement, sportschoolabonnement of energiecontract zijn.

14 dagen bedenktijd bij aankoop

Bij online aankopen, aankopen op straat of aan de deur hebben consumenten 14 dagen bedenktijd. Ook bij een koop via de telefoon geldt deze bedenktijd. Is het product niet wat de consument had verwacht? Dan kan hij tijdens deze 14 dagen het product zonder opgaaf van reden terugsturen. Hij krijgt z’n geld daarna terug.

De bedenktijd van 14 dagen geldt ook bij koop op straat of aan de deur. De prijs moet dan wel hoger zijn dan € 50.

Garantie op producten

Consumenten hebben wettelijke garantie bij de koop van een product. Dit betekent recht op een goed product. Gaat het product stuk? Dan heeft de consument recht op reparatie, een nieuw product of zijn geld terug.

Rechten bij ongevraagde toezending product

Als een bedrijf ongevraagd een product stuurt, heeft de consument rechten. Hij mag het product houden zonder te betalen. Als de consument het product terugstuurt, moet het bedrijf de verzendkosten betalen.

Rechten bij lening

Consumenten hebben een aantal rechten als zij geld lenen:

  • Zij kunnen een lening opzeggen binnen 14 dagen na afsluiting.
  • Voor flitskredieten betalen zij niet meer rente dan de maximale kredietvergoeding. Flitskredieten zijn kortlopende leningen die consumenten via internet of sms afsluiten.

Informatie over lening

Een kredietverstrekker (zoals een bank) moet de consument duidelijke informatie geven voordat deze een lening sluit. De informatie gaat over:

  • de soort lening (bijvoorbeeld doorlopend krediet of een persoonlijke lening);
  • het bedrag van de lening;
  • de voorwaarden van de lening.

Kredietverleners moeten dus in reclames duidelijk aangeven wat de lening kost en wat de hoogste rente is. Zo kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken.

Kredietverstrekkers die zich niet aan de regels houden, maken zich schuldig aan oneerlijke handelspraktijken.

Rechten bij oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijk wil zeggen dat de verkoper de consument verkeerde, onvolledige of misleidende informatie geeft. Of agressieve verkooptechnieken gebruikt. De wet verbiedt misleidende en agressieve verkoop. Consumenten hebben het recht zo’n koop ongedaan te maken. Ook kunnen zij klachten hierover melden bij ConsuWijzer.

Hulp en advies voor consumenten

Bij krijgen consumenten gratis advies en informatie over hun rechten. ConsuWijzer is een informatieloket van de Autoriteit Consument & Markt. Consumenten kunnen verder bij verschillende instanties terecht voor gratis hulp en advies. Bijvoorbeeld bij het Juridisch Loket.