Beleid voor beschermen rechten en belangen consumenten

Ongewenste telefoontjes om een product te verkopen. Problemen met de verkoop via online webwinkels. Dit zijn voorbeelden van irritaties waar veel consumenten mee te maken hebben. De Rijksoverheid wil die frustraties aanpakken en ervoor zorgen dat consumenten sterker in hun schoenen staan. Het is daarom belangrijk dat consumenten weten welke rechten ze hebben. En waar ze dat recht kunnen halen.

Consumentenagenda om belangen consumenten beter te beschermen

De plannen van het kabinet om de positie van de consument te versterken staan in de Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering.

Irritaties ongewenste telefoontjes door telemarketing wegnemen

Ongevraagde telefoontjes met aanbiedingen voor producten of diensten. Veel consumenten zitten hier helemaal niet op te wachten. Het kabinet wil dat consumenten geen ongevraagde telefoontjes met aanbiedingen meer krijgen. Telefonische verkopers mogen burgers dan alleen bellen als die er zelf toestemming voor hebben gegeven. Of als de burgers al klant zijn bij het bedrijf. Dit heet een opt-in systeem.

Om het opt-in systeem in te kunnen voeren is een wetswijziging nodig.  Daarom heeft het kabinet een wetsvoorstel voor wijziging van de Telecommunicatiewet naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Regels voor online platforms en webwinkels

Online platforms en webwinkels in Nederland en de Europese Unie (EU)

Het is voor consumenten online niet altijd duidelijk bij wie ze nu eigenlijk iets kopen. Doen ze dat bij het online platform zelf? Of bij een webwinkel, een leverancier of bij een andere consument? Ook is niet altijd duidelijk bij wie consumenten terecht kunnen als er een probleem is. Het kabinet wil deze problemen aanpakken. Voor Nederlandse en Europese platforms gebeurt dat op 2 manieren.

Online platforms en webwinkels buiten de EU

Producten van buiten de Europese Unie (EU) voldoen regelmatig niet aan de Europese veiligheidseisen. Ook is het voor klanten van webwinkels buiten de EU vaak lastig om hun recht te halen. Dit zijn voorbeelden van problemen van consumenten bij webwinkels buiten de EU. Het kabinet wil deze consumenten op 2 manieren helpen:

  • In Europa wil het kabinet afspraken maken over de veiligheid van producten bij online aankopen. En ook over de rechten van consumenten. Daarbij maakt het niet uit waar het platform vandaan komt. De afspraken moeten namelijk ook gelden voor online platforms buiten de EU.
  • De voorlichtingscampagne ‘laat je niet inpakken’ informeert consumenten over de risico’s bij online aankopen. En dan specifiek over aankopen bij webwinkels uit landen buiten de EU.