Beslisnota bij Kamerbrief EU Consumer Dialogue en brief over Europees consumentenbeleid

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief EU Consumer Dialogue en brief over Europees consumentenbeleid