Beslisnota bij Kamerbrief over de resultaten van het Actieplan Consumentenkeuzes

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over de resultaten van het Actieplan Consumentenkeuzes