Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op Kamerverzoek over belegging in contracts for difference

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op Kamerverzoek over belegging in contracts for difference