Besluit Wob-verzoek problemen Nefit HR-ketels

Besluit op een verzoek om informatie over de veiligheidsproblemen met de Nefit Topline HR-ketelserie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

Besluit Wob-verzoek problemen Nefit HR-ketels