Besluit op Woo-verzoek over een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex

Besluit op een verzoek om informatie over onder andere een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over een ernstig ongeval met een attractietoestel op een evenementencomplex