Nederlandse cryptowet gaat consumenten beter beschermen

Er komen eisen voor cryptobedrijven om consumenten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken en moeten zij kopers van crypto waarschuwen voor de risico’s. Ook krijgen cryptobedrijven te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. De ministerraad heeft hiermee op voorstel van minister Kaag van Financiën ingestemd. 

Op dit moment zijn er voor crypto’s alleen regels om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan en mist consumentenbescherming. Met de invoering van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) verandert dit.

Bescherming voor consumenten

Voor cryptobedrijven komen er eisen om klanten te beschermen. Zo mogen zij geen misleidende reclames maken of kopers bewust verkeerd informeren. Ook moeten cryptobedrijven waarschuwen voor de risico’s die aan die transacties verbonden zijn. Kopers krijgen voortaan inzicht in het witboek (een soort prospectus) van cryptomunten en producten. Cryptobedrijven en uitgevers van stablecoins moeten daarnaast een vergunning hebben om actief te mogen zijn op de Europese markt.

Witwasbestrijding

Cryptobedrijven krijgen te maken met aanvullende regels voor witwasbestrijding en terrorismefinanciering. De uitvoeringswet Transfer of Funds Regulation (TFR) verplicht cryptobedrijven om bij cryptotransacties informatie van de verkoper en koper te verzamelen, mee te sturen en te bewaren voor bevoegde autoriteiten, zodat cryptotransacties beter traceerbaar worden.

Toezicht bij AFM en DNB

Crypto’s en cryptobedrijven vallen straks ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en niet alleen onder De Nederlandsche Bank (DNB). AFM kijkt voortaan mee om te zien of de handel in crypto’s volgens de regels gebeurt en of cryptobedrijven consumenten genoeg beschermen. DNB gaat toezien op de uitgifte van stablecoins en controleert of deze daadwerkelijk worden gedekt.

Trapsgewijs ingevoerd

MiCA is op 29 juni 2023 in werking getreden en wordt trapsgewijs ingevoerd. Het grootste gedeelte wordt vanaf 30 december 2024 van kracht. Ook TRF wordt op 30 december van kracht. De maatregelen rondom stablecoins worden per 30 juni 2024 al van toepassing.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen MiCA en TRF voor advies aan de Raad van State te zenden. Daarna volgt de parlementaire behandeling.