Schadevergoeding vragen bij massaschade

Een grote groep consumenten die schade lijdt, moet veel moeite doen om een schadevergoeding te krijgen. De Rijksoverheid wil dat makkelijker maken. Vanaf 2020 kan een belangenorganisatie voor een grote groep gedupeerden een schadevergoeding eisen bij de rechter.

Wat is massaschade?

Woekerpolissen, auto’s waarmee gerommeld is of patiënten die de dupe zijn geworden van gebrekkige medicijnen. Het zijn voorbeelden van massale schade: situaties die voor een grote groep burgers of bedrijven veel ellende en financiële schade veroorzaken.

Huidige wet collectieve actie

Sinds 1994 kent Nederland de mogelijkheid van een collectieve actie:

 • Een belangenorganisatie kan voor een groep gedupeerden naar de rechter gaan.
 • De rechter kan vaststellen of de aangesproken partij aansprakelijk is en een verbod of gebod opleggen.
 • De belangenorganisatie kan geen schadevergoeding in geld vorderen.
 • Daarvoor moeten individuele gedupeerden na de collectieve actie een eigen procedure starten.

Huidige wet massaschade

Sinds 2005 geldt de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM):   

 • Een belangenorganisatie kan voor een groep gedupeerden een schikking treffen met de veroorzaker.
 • Samen kunnen zij het Gerechtshof in Amsterdam verzoeken deze schikking voor alle gedupeerden verbindend te verklaren.
 • Als de schikking verbindend wordt verklaard geldt deze ook voor de gedupeerden die niet betrokken waren bij het opstellen van de schikking.
 • Gedupeerden die niet gebonden willen zijn, hebben na het verbindend worden een termijn om dit melden.

Waarom een nieuwe wet massaschade nodig?

Tot 2020 kunnen schadeveroorzakers er onderuit komen om gedupeerden geld te betalen door niet mee te werken aan een schikking. Gedupeerden moeten dan alsnog zelf naar de rechter om op grond van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding te eisen. Zo’n rechtszaak kost veel tijd, geld en energie. Niet iedereen kan dat betalen of wil lang procederen.

Wetsvoorstel: schadevergoeding opleggen door rechter

Door de Wet Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie kan de rechter als volgt een collectieve schadevergoeding opleggen: 

 • De rechter stelt voor een grote groep mensen in 1 procedure vast of de veroorzaker aansprakelijk is en welke schadevergoeding de veroorzaker moet betalen.
 • De rechter bepaalt welke organisatie het meest geschikt is om de zaak te doen, als er voor 1 zaak meer belangenorganisaties zijn. De andere belangenorganisaties blijven bij de zaak betrokken.
 • Iedere belangenorganisatie moet aan strenge kwaliteitseisen voldoen (financiën en besturing).
 • De uitkomst van de procedure is bindend voor alle gedupeerden. Alleen gedupeerden die aan het begin van de procedure hebben gemeld dat zij niet gebonden willen worden, doen niet mee.

Voordelen nieuwe wet

De nieuwe wet heeft voor alle betrokkenen voordelen:

 • Voor de benadeelden

Zij hebben in 1 procedure duidelijkheid over de aansprakelijkheid van de schadeveroorzaker en over een  schadevergoeding.

 • Voor de schadeveroorzakers

Zij handelen alle schadeclaims in 1 keer af. Vele individuele procedures zijn niet meer nodig. En ze hebben met 1 belangenorganisatie te maken.

Stand van zaken wetsvoorstel

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De wet gaat op 1 januari 2020 in.