Welke Europese regels beschermen mij in Nederland bij mijn online aankopen?

Europese regels beschermen u bij uw online aankoop bij Europese webwinkels of andere online platforms. De Europese Unie (EU) heeft bijvoorbeeld regels afgesproken die u beschermen als uw product onverwacht snel stuk gaat. Daarnaast hebben toezichthouders in Europa bevoegdheden om de wet te handhaven.

Europese regels voor bescherming consumenten

De EU heeft nieuwe regels aangenomen die u als consument beschermen bij uw online aankopen. De verwachting is dat ze uiterlijk in december 2021 in Nederland van kracht zijn. Het gaat onder andere om de volgende regels:

  • Als consument krijgt u recht op veiligheidsupdates bij slimme apparaten. Dit garandeert dat een apparaat goed blijft werken. Voorbeelden van slimme apparaten zijn uw smart-tv, of een thermostaat die via het internet is verbonden met uw smartphone.  
  • Als consument krijgt u betere bescherming wanneer een product kapot is. Treedt er een probleem op in het eerste jaar na de aankoop? Dan bent u hier als consument niet voor verantwoordelijk. Tenzij de verkoper het tegenbewijs kan leveren. Lukt hem dat niet, dan heeft u recht op kosteloze reparatie of vervanging. Als dat niet mogelijk is, dan heeft u recht op prijsvermindering. Of u krijgt uw geld terug.
  • Webwinkels en andere online platforms moeten betere informatie geven. Zo komen er bijvoorbeeld regels voor consumentenbeoordelingen op websites. U moet erop kunnen vertrouwen dat deze kloppen.

Europese handhaving door toezichthouders consumentenbelangen

Als consument koopt u steeds vaker (online) over de grens. Hierdoor hebben inbreuken op consumentenrecht steeds vaker een grensoverschrijdend karakter. Toezichthouders voor consumenten gaan daarom beter samenwerken en krijgen meer bevoegdheden. In Nederland betekent dit dat de nationale consumententoezichthouders (zoals de ACM, AFM, IGJ, NVWA, CvdM, ILT) er twee nieuwe bevoegdheden bij krijgen:

  • toezicht met fictieve identiteit. Toezichthouders mogen zich  bijvoorbeeld voordoen als koper.
  • beperkingen opleggen aan online interfaces en internetadressen.

De wetgeving over onder andere de bevoegdheden van de nationale consumententoezichthouders is momenteel in behandeling bij het parlement.