Wanneer kan ik een vrijstelling krijgen om een niet-toegelaten bestrijdingsmiddel te gebruiken?

Soms kunt u een vrijstelling krijgen om een bestrijdingsmiddel dat niet is toegelaten toch te gebruiken. Of u recht heeft op een vrijstelling, hangt af van de situatie.

Uitzondering voor gebruik niet-toegelaten bestrijdingsmiddel

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt welke gewasbeschermingsmiddelen op de markt komen. Staat het Ctgb de verkoop en het gebruik van een middel niet toe? Dan kunt u in bijzondere gevallen een vrijstelling krijgen en het product daarmee toch tijdelijk gebruiken. Bijvoorbeeld in een noodsituatie of bij proeven en experimenten.

Criteria voor vrijstelling

U kunt een vrijstelling krijgen voor het gebruik van een niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel als:

  • sprake is van gevaar voor de teelt;
  • er bijzondere omstandigheden zijn;
  • u het gevaar niet op een andere manier kunt bestrijden.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan in die gevallen een vrijstelling van 120 dagen geven.

Een vrijstelling voor het gebruik van een niet-toegelaten biocide is mogelijk als:

  • sprake is van een tijdelijke noodsituatie voor de volksgezondheid, de gezondheid van dieren of het milieu;
  • er geen alternatieven zijn om de tijdelijke noodsituatie op te lossen;
  • er zicht is op een structurele oplossing.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kan een vrijstelling van 180 dagen geven. Dit gebeurt in overeenstemming met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vrijstelling bij proeven en experimenten

U kunt ook een vrijstelling krijgen bij proeven en experimenten. Bijvoorbeeld als gegevens nodig zijn over een bepaald bestrijdingsmiddel. In dat geval kan het Ctgb een proefontheffing geven voor gewasbeschermingsmiddelen. Zie voor de procedure voor proeven en experimenten bij biociden ook de website van het Ctgb.

Aanvragen vrijstelling niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddel of biocide

Vrijstelling gewasbeschermingsmiddel:

U kunt bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een aanvraagformulier aanvragen. Dat gaat via het sturen van een e-mail.

Vrijstelling biociden:

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunt u een vrijstelling aanvragen voor biociden. Dat kan onder vermelding van ‘aanvraag vrijstelling biocide’. U vraagt het aanvraagformulier aan door het sturen van een e-mail.

Toegekende vrijstellingen

Toegekende vrijstellingen voor niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden staan in de Staatscourant. Voor biociden zoekt u op de trefwoorden ‘Vrijstelling op grond van artikel 46’.