Documenten - Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

150 documenten over Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Beantwoording Kamervragen over publicatie CTIVD rapport

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kuiken (PvdA) over publicatie CTIVD rapport.

Kamerstuk: Kamervragen | 26-09-2018

Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel tot wijziging van de Wiv 2002

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het intrekken van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2018

Kamerbrief over raadplegen van informanten

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin ze nader ingaat op het raadplegen van informanten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Kamerbrief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2017 die in ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 25-04-2018

Brief aan Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Brief van minister Ollongren (BZK) aan CTIVD over moties en toezeggingen Wiv 2017.

Brief | 25-04-2018

Besluit Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 25 april 2018, houdende ...

Besluit | 25-04-2018

Toezichtsrapport nr.57 van de CTIVD

Toezichtsrapport - De gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over vermeende) jihadisten

Rapport | 24-04-2018

Opzet en methodiek

Bijlage I bij het toezichtsrapport over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten

Rapport | 24-04-2018

Toesingskader

Bijlage II bij het toezichtsrapport over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten.

Rapport | 24-04-2018

Begrippenlijst

Bijlage III bij het toezichtsrapport over de gegevensverstrekking door de AIVD binnen Nederland over (vermeende) jihadisten.

Rapport | 24-04-2018