Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) staan in de wet. Die wet heet: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In de wet staat wat de diensten moeten en mogen doen voor bescherming van de nationale veiligheid en voor de inzet van effectieve en veilige militaire operaties.

De Rijksoverheid. Voor Nederland