De bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) staan in de wet. Die wet heet: Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). In de wet staat wat de diensten moeten en mogen doen voor bescherming van de nationale veiligheid en voor de inzet van effectieve en veilige militaire operaties.