Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017)

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hebben bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de vernieuwing van deze wet. 

Wet uit 2002 volstaat niet meer

Nederland is een democratische, open samenleving. En we willen met z’n allen dat dit zo blijft. Bedreigingen voor de Nederlandse veiligheid moeten zo vroeg mogelijk worden onderkend en bestreden. Deze taak ligt voor een belangrijk deel bij onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Voorbeelden van bedreigingen zijn de voorbereiding van een terroristische aanslag of het hacken van belangrijke systemen. Daarnaast zijn inlichtingen nodig om veilige en effectieve militaire operaties uit te voeren. De AIVD en de MIVD hebben diverse bevoegdheden. Deze liggen vast in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Die wet stamt uit de jaren negentig van de vorige eeuw en werd in 2002 van kracht.

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel. Verzamelen mag alleen als er een reden is, met een onafhankelijke toetsing vooraf en toezicht achteraf. De nieuwe wet stelt extra voorwaarden. Die zorgen ervoor dat de privacy van Nederlandse burgers zo goed mogelijk beschermd blijft.

Planning wetsvoorstel Wiv

Bekijk het chronologisch overzicht Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv).

Documenten