Infographic over technische ontwikkelingen en de onrust in de wereld

Deze afbeelding geeft de technische ontwikkeling en toename van onrust in de wereld weer, sinds inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in 2002.

Infographic over technische ontwikkelingen en de onrust in de wereld (PDF | 1 pagina | 3,3 MB)