Documenten - Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

144 documenten over Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Kamerbrief over de rechtseenheidsbrieven

Minister Bijleveld-Schouten en minister Ollongren informeren de Tweede Kamer over de uitkomst van het gesprek met de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-07-2019

Kamerbrief beleidsreactie tweede voortgangsrapportage CTIVD

Minister Ollongren en minister Bijleveld bieden de Tweede en Eerste Kamer de tweede voortgangsrapportage aan over de werking van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-06-2019

Bijlage bij de tweede voortgangsrapportage de werking van de Wiv 2017

Rapport | 11-06-2019

Kamervragen over bericht AIVD en MI5 gestopt met samenwerking Oostenrijkse diensten

Minister Ollongren beantwoordt vragen over het bericht AIVD en MI5 gestopt met samenwerking Oostenrijkse diensten.

Kamerstuk: Kamervragen | 14-05-2019

Voortgangsrapportage II de werking van de Wiv 2017

Rapport | 14-05-2019

Beantwoording Kamervragen over het bericht `dat de AIVD niet langer gegevens met Oostenrijk deelt`

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt, mede namens de minister van Defensie, de vragen over het bericht `dat de AIVD niet langer ...

Kamerstuk: Kamervragen | 13-05-2019

Vertrouwen in de AIVD Monitor onder het Nederlands publiek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onderzoek uitgevoerd naar het vertrouwen in de AIVD onder het ...

Rapport | 07-05-2019

Aanbieding jaarverslag 2018 AIVD

Minister Ollongren (BZK) deelt het openbare jaarverslag over 2018 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Kamerstuk: Kamerbrief | 02-04-2019

AIVD Jaarverslag 2018

In het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) staat welke dreigingen voor de nationale veiligheid ...

Jaarverslag | 02-04-2019

Afschrift brief aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) met reactie op de rechtseenheidsbrieven van TIB en CTIVD

Brief van minister Ollongren (BZK) en minister Bijleveld-Schouten (Def) aan de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) met ...

Brief | 19-03-2019