Bevoegdheden inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Advies van de Raad van State over wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Advies van de Raad van State over voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)

De Rijksoverheid. Voor Nederland