Kamerbrief bij evaluatie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002)

Brief van minister Plasterk (BZK), mede namens Minister-President Rutte, minister Hennis-Plasschaert (Defensie) en minister Opstelten (VenJ), aan de Tweede kamer bij het evaluatierapport bij de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002).

Kamerbrief bij evaluatie Wet op inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) ( PDF | 1 pagina | 51 kB )