Memorie van Toelichting inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Met dit wetsvoorstel beoogt de regering de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002) te vervangen.

Memorie van Toelichting inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (PDF | 366 pagina's | 2,5 MB)