Nader rapport inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Nader rapport inzake wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (PDF | 20 pagina's | 204 kB)