Waarom is een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten nodig?

De huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uit 2002 is beperkt in zijn mogelijkheden. Met alleen de traditionele inlichtingenmethoden als volgen, observeren, het opvangen van telefoongesprekken uit de ether en van radioverkeer en het gericht afluisteren, dreigen de AIVD en de MIVD informatie te missen.

Mogelijkheden Wiv 2002 volstaan niet meer

In de 21e eeuw communiceren terroristen, net als iedereen, in bits en bytes, met smartphones, tablets en andere communicatiemiddelen via allerlei verschillende communicatiekanalen. Die dreigingen komen bijna allemaal via glasvezelkabels ons land binnen.

De technische beperkingen die de huidige wet biedt, verhinderen de AIVD en MIVD om vroegtijdig cyberaanvallen te detecteren en terroristische netwerken te onderkennen. Hiermee kunnen de AIVD en MIVD straks niet meer aan hun wettelijke taken voldoen om de veiligheid van Nederland te beschermen.

Vergroot afbeelding

Beeld: ©BZK

Vroegtijdig onderkennen van dreiging

Om het werk goed en effectief te kunnen blijven doen, moeten de AIVD en MIVD dan ook daar ‘zijn’ waar de informatie is. Op die digitale snelwegen die via datakabels door ons land gaan. De nieuwe Wiv 2017 voorziet daarom in de bevoegdheid om interceptie 'op de kabel’ uit te voeren.

Andere landen hebben hun wetten al aangepast om dit mogelijk te maken. Zij boeken daarmee aantoonbaar meer resultaat bij de vroege onderkenning van geplande aanslagen, radicalisering, cyberaanvallen en spionage.

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de Wiv 2017 geheten, helpt om Nederland veilig te houden en ook om onze militairen in het buitenland te beschermen.

De oude Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten stamt uit 2002.

Sindsdien is de technologie enorm veranderd.

In die tijd belden we nog via de vaste lijn en nu hebben we allemaal smartphones we communiceren via WhatsApp en Facebook.

En het loopt via de kabel en niet meer via de satelliet.

Vandaar dat er een nieuwe wet nodig is die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid geeft om ook in die nieuwe technologie te doen wat nodig is om Nederland te beschermen.

Sommige Nederlanders maken zich ook zorgen over de gevolgen voor hun privacy van deze nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

En dat begrijp ik heel goed.

In de wet zijn waarborgen opgenomen om ervoor te zorgen dat de diensten altijd binnen de kaders van de wet werken en nooit de privacy kunnen schenden van mensen die niks te maken hebben met bedreigingen voor Nederland.


(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksoverheid. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: www.rijksoverheid.nl/wiv en www.aivd.nl/wiv. Copyright 2018.)