Waarom is gekozen voor een onafhankelijke toets aan de inzet van bijzondere inlichtingenmiddelen?

Voorafgaande toetsing is bedoeld om een onrechtmatige toepassing van de wet te voorkomen. Dus nog voordat sprake is van de inbreuk.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is dus een extra zekerheid en controle bij de inzet van een inlichtingenmiddel dat potentieel zware inbreuk op de privacy heeft. 

Uitspraken van het Europees Hof schrijven voor dat bij de inzet van een inbreukmakende bevoegdheid een onafhankelijke toetsing moet plaatsvinden. Deze wet voldoet daar aan.

©BZK