Mogen de AIVD en MIVD mij hacken?

Ja, maar dat doen de AIVD en MIVD niet zomaar. Een bijzondere bevoegheid als hacken mogen zij alleen inzetten als dat noodzakelijk is voor het onderzoek. Hiervoor moeten zij bovendien toestemming vragen aan de minister.

Vervolgens velt de onafhankelijke TIB (Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden) een bindend oordeel over de inzet van deze bijzondere bevoegdheid. Zonder instemming mogen de AIVD en MIVD geen hack plaatsen.

Dat de AIVD computers hackt is niet nieuw. Ook onder de vorige versie van de Wiv mochten zij dat. Wel is duidelijker gemaakt welke verplichtingen en bevoegdheden de dienst in dat kader heeft.