Verzamelen de AIVD en MIVD ook gegevens van onschuldige mensen?

Het is niet uitgesloten dat de AIVD of MIVD tijdens een onderzoek ook informatie van onschuldige mensen langs zien komen.

Bijna alle data direct weggegooid

Zodra echter blijkt dat data niet relevant zijn, worden deze direct vernietigd. Het gaat hierbij om 95% tot 98% van de data waartoe de veiligheidsdiensten via onderzoeksopdrachtgerichte interceptie (OOG-interceptie) toegang krijgen.

De gegevens die overblijven moeten uiterlijk na 3 jaar worden weggegooid. Tenzij ze relevant zijn voor het onderzoek.

De AIVD en MIVD zijn niet geïnteresseerd in gegevens van mensen die niets met de onderzoeken te maken hebben (en geen direct gevaar vormen voor de nationale veiligheid). Die maken het onderzoek nodeloos ingewikkeld.

©BZK