Aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

Minister Bruins Slot (BZK) zendt de Tweede Kamer ter kennisname de teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Aanbiedingsbrief bij teksten voor de preconsultatie van het wetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb (PDF | 5 pagina's | 61 kB)