Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapporten over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Minister De Jonge (BZK) biedt de Tweede Kamer de resultaten aan die worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van het wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb.

Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapporten over wetsvoorstel Wet versterking waarborgfunctie Awb

Bijlagen